Now showing items 1-1 of 1

    • Genome of the long-living sacred lotus (Nelumbo nucifera Gaertn.) 

      Ming, Ray; VanBuren, Robert; Liu, Yanling; Yang, Mei; Han, Yuepeng; Li, Lei-Ting; Zhang, Qiong; Kim, Min-Jeong; Schatz, Michael C; Campbell, Michael; Li, Jingping; Bowers, John E; Tang, Haibao; Lyons, Eric; Ferguson, Ann A; Narzisi, Giuseppe; Nelson, David R; Blaby-Haas, Crysten E; Gschwend, Andrea R; Jiao, Yuannian; Der, Joshua P; Zeng, Fanchang; Han, Jennifer; Min, Xiang J; Hudson, Karen A; Singh, Ratnesh; Grennan, Aleel K; Karpowicz, Steven J; Watling, Jennifer R; Ito, Kikukatsu; Robinson, Sharon A; Hudson, Matthew E; Yu, Qingyi; Mockler, Todd C; Carroll, Andrew; Zheng, Yun; Sunkar, Ramanjulu; Jia, Ruizong; Chen, Nancy; Arro, Jie; Wai, Ching M; Wafula, Eric; Spence, Ashley; Han, Yanni; Xu, Liming; Zhang, Jisen; Peery, Rhiannon; Haus, Miranda J; Xiong, Wenwei; Walsh, James A; Wu, Jun; Wang, Ming-Li; Zhu, Yun J; Paull, Robert E; Britt, Anne B; Du, Chunguang; Downie, Stephen R; Schuler, Mary A; Michael, Todd P; Long, Steve P; Ort, Donald R; William Schopf, J; Gang, David R; Jiang, Ning; Yandell, Mark; dePamphilis, Claude W; Merchant, Sabeeha S; Paterson, Andrew H; Buchanan, Bob B; Li, Shaohua; Shen-Miller, Jane (2013-05-10)
      Abstract Background Sacred lotus is a basal eudicot with agricultural, medicinal, cultural and religious importance. It was domesticated in Asia about 7,000 years ago, and cultivated for its rhizomes and seeds as a food ...